gallery/logo gios def bis website

BESTUURSLEDEN

 

 

Raad Van Bestuur

Voorzitter: Myriam Cobbaert

Ondervoorzitter: Marleen Waumans

Secretaris: Tineke Segers

Penningmeester: Frieda Mertens

 

Algemene vergadering

Leden van de Raad van Bestuur

Extra leden

Coaching lesgevers: Lieve Brijs

 

Materiaalmeester/Websitebeheer: Wendy De Vriendt

Contactpersoon Gymfed/administratie ledenbeheer: Lieve Guldemont

API (Aanspreekpunt Integriteit): Anneleen Christiaens

(hierbij kunnen gymnasten, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen van de club

terecht met een vraag, vermoeden of klacht bij mogelijk grensoverschrijdend gedrag)

Beheer facebook: Tineke Segers

Organisatorische ondersteuning: Trees Van en Hautte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONZE TRAINERS


Lieve Brijs

… is en blijft zich na bijna 60 jaar met hart en ziel engageren voor het toestelturnen in de brede zin van het woord. Als deelneemster aan de Olympische Spelen in Rome (1960), Belgisch kampioene in het artistiek turnen en Eerste sportlaureaat van Stad Aalst in 1960 heeft zij menig meisje naar de gymzaal gebracht om hen haar kennis, inzicht en beleving van de gymnastiek door te geven. En of zij hierin geslaagd is!

 


Evy Van Droogenbroeck

… is 27 jaar en in 2013 afgestudeerd als Master Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen aan de VUB. Momenteel geeft zij LO aan de 1e, 2e als 3e graad in het TA Jette. Zij geeft les om iets te betekenen in de bewegingsopvoeding van kinderen en jongeren, om hen te laten kennismaken met verschillende sporten en hen hierin plezier te leren beleven. Vanuit niets iets opbouwen en aan het einde van een les iets kunnen, maakt haar fier en geeft haar enorm veel voldoening.

 

 

Pierre Lambrecht

Is 28j en afgestudeerd in de Lichamelijke opvoeding & Bewegingsrecreatie. Momenteel lesgever in het GBS Triangel te Roosdaal. Met zijn sportieve ingesteldheid en enthousiasme tracht hij kinderen op een leuke en speelse wijze het belang van sport en beweging mee te geven.

"Niets mooier dan een grote glimlach en trotse blik van een kind die net iets nieuws heeft aangeleerd."

 

 


Onze aspiranten (16+)

... ondersteunen de trainers waar nodig, zo staan zij er nooit alleen voor!

 

 

ONZE GROEPEN
 

Kleuterturnen

Kleuterturnen is dé manier om de lichaamsbeheersing van jonge kinderen te stimuleren. Op een speelse manier ontdekken de kleuters de mogelijkheden van hun lichaam en leren ze de verschillende toestellen in de gymzaal kennen. Opgroeiend wordt er meer aandacht besteed aan de technische kant van de gymnastiek.  

 

 

 

Toestelturnen groep 1 – TT1

Deze groep richt zich op meisjes en jongens van het eerste en tweede leerjaar. Ze maken kennis met alle aspecten van de gymsport. Er wordt op een leuke manier gewerkt aan de basisvaardigheden van gymnastiek: lenigheid, kracht, vormspanning, evenwicht en coördinatie. De kinderen leren allerhande technieken: zwaaien en draaien, rollen, steunen, springen …  op en aan verschillende toestellen.

 

 

 

Toestelturnen groep 2 – TT2

Jongens vanaf het 3de leerjaar oefenen in deze groep verder op de aangeleerde vaardigheden en technieken. We bouwen op naar meer complexe bewegingen aan gym-technische toestellen. Sprong op en over de plint, variaties op rollen, evenwichtshoudingen, slingerbewegingen aan touwen en rekstok, … De doelstelling is om op een leuke manier de basisvaardigheden van het turnen en helperstechnieken onder de knie te krijgen. We bereiden de gymnasten voor op deelname aan Gymstars.

 


 

Toestelturnen groep 3 – TT3

Meisjes van het 3de, 4de en 5de leerjaar oefenen in deze groep verder op de aangeleerde vaardigheden en technieken. We bouwen op naar meer complexe bewegingen aan gym-technische toestellen. Sprong op en over de plint, variaties op rollen, evenwichtshoudingen, slingerbewegingen aan touwen en rekstok, … De doelstelling is om op een leuke manier de basisvaardigheden van het turnen en helperstechnieken onder de knie te krijgen. We bereiden de gymnasten voor op deelname aan Gymstars.

 


 

Toestelturnen groep 4 – TT4

Met meisjes van het 6de leerjaar, 1ste, 2de en 3de jaar secundair bouwen we verder aan complexere gymvaardigheden en -technieken aan plinten, trampolines, airtrack, brug met ongelijke leggers, balk, en … . We zetten in op durf, houdingsbesef  en –controle.

 


 

Toestelturnen 18+

Alle geïnteresseerde 18+ -ers zijn hier zeker welkom.

Op een recreatieve manier en in een ontspannen, amicale sfeer oefenen en onderhouden zij de reeds verworven technieken… Geen toestel is hen nog vreemd!

 Damesgym

Dames tot 77 jaar en ouder, die op een aangename manier de basisvaardigheden in de gymnastiek willen onderhouden (kracht, rekken en strekken, lichte conditie), komen hier al jaren aan hun trekken. Doe je mee?

 Het werkjaar start de tweede week van september en eindigt eind juni. Er wordt geen les gegeven tijdens de schoolvakanties.