BESTUURSLEDEN

 

 

Raad Van Bestuur

Voorzitter: Myriam Cobbaert

Ondervoorzitter: Marleen Waumans

Secretaris: Tineke Segers

Penningmeester: Frieda Mertens

 

Algemene vergadering

Leden van de Raad van Bestuur

Extra leden

Coaching lesgevers: Lieve Brijs

Materiaalmeester/Websitebeheer: Wendy De Vriendt

Contactpersoon Gymfed/administratie ledenbeheer: Lieve Guldemont

API (Aanspreekpunt Integriteit): Anneleen Christiaens

(hierbij kunnen gymnasten, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen van de club

terecht met een vraag, vermoeden of klacht bij mogelijk grensoverschrijdend gedrag)

Beheer facebook: Tineke Segers

Organisatorische ondersteuning: Trees Van en Hautte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONZE TRAINERS


Lieve Brijs

… is en blijft zich na bijna 60 jaar met hart en ziel engageren voor het toestelturnen in de brede zin van het woord. Als deelneemster aan de Olympische Spelen in Rome (1960), Belgisch kampioene in het artistiek turnen en Eerste sportlaureaat van Stad Aalst in 1960 heeft zij menig meisje naar de gymzaal gebracht om hen haar kennis, inzicht en beleving van de gymnastiek door te geven. En of zij hierin geslaagd is!

 

 

Summer Vecchio

... is 20 jaar en al van kleins af aan gebeten door de turnmicrobe. Ze heeft zelf 15 jaar geturnd in verschillende clubs en nam deel aan diverse disciplines. Zo deed ze onder meer aan toestelturnen, tumbling, trampoline en acrogym.

Tijdens recreawedstrijden vind je haar regelmatig terug tussen de juryleden. 

Ze geeft les aan de recrea gymnasten vanaf het 3e leerjaar en aan de keurgroep gymnasten.

"Ik hoop hen door mijn ervaring de turnmicrobe door te geven!"

 

 

Britt Vecchio

Met Summer als grote zus en als voorbeeld ben ook ik snel gefascineerd geraakt door gymnastiek.

Als kleutertje deed ik heel snel mijn turnpantoffeltjes aan maar die moesten al snel terug uit door een blessure aan mijn rug. De liefde voor gymnastiek ben ik niet kwijt en geef ik nu graag door als trainster.

Ik geef al enkele jaren les aan de gymstars en sinds een jaar ook aan de keurgroep.

Lesgeven houdt de moed er bij mij in en ik ben dag en nacht bereikbaar voor mijn lieve gymnastjes.

 

 

Pierre Lambrecht

... is 28j en afgestudeerd in de Lichamelijke opvoeding & Bewegingsrecreatie. Momenteel lesgever in het GBS Triangel te Roosdaal. Met zijn sportieve ingesteldheid en enthousiasme tracht hij kinderen op een leuke en speelse wijze het belang van sport en beweging mee te geven.

"Niets mooier dan een grote glimlach en trotse blik van een kind die net iets nieuws heeft aangeleerd."

 


Onze aspiranten (16+)

... ondersteunen de trainers waar nodig, zo staan zij er nooit alleen voor!

 

 

ONZE GROEPEN
 

Kleuterturnen

Kleuterturnen is dé manier om de lichaamsbeheersing van jonge kinderen te stimuleren. Op een speelse manier ontdekken de kleuters de mogelijkheden van hun lichaam en leren ze de verschillende toestellen in de gymzaal kennen. Opgroeiend wordt er meer aandacht besteed aan de technische kant van de gymnastiek.  

 

 

 

Toestelturnen

Deze groepen richt zich op meisjes en jongens van het van de lagere en middelbare school. De groepen worden opgedeeld volgens leeftijd en niveau. 

 

De jongste groepen maken kennis met alle aspecten van de gymsport. Er wordt op een leuke manier gewerkt aan de basisvaardigheden van gymnastiek: lenigheid, kracht, vormspanning, evenwicht en coördinatie. De kinderen leren allerhande technieken: zwaaien en draaien, rollen, steunen, springen …  op en aan verschillende toestellen. 

 

De volgende groep bouwt op naar meer complexe bewegingen aan gym-technische toestellen. Sprong op en over de plint, variaties op rollen, evenwichtshoudingen, slingerbewegingen aan touwen en rekstok, … De doelstelling is om op een leuke manier de basisvaardigheden van het turnen en helperstechnieken onder de knie te krijgen. We bereiden de gymnasten voor op deelname aan Gymstars.

 

De oudste groep bouwt we verder aan complexere gymvaardigheden en -technieken aan plinten, trampolines, airtrack, brug met ongelijke leggers, balk, enz … . We zetten in op durf, houdingsbesef  en –controle.

 

 


Keurgroep - NIEUW!

In het schooljaar 2019-2020 wordt een nieuwe keurgroep opgericht! Zij trainen 3 keer per week.

 

 

 

Toestelturnen 18+

Deze groep is voor onbepaalde tijd niet actief

 Damesgym

Dames tot 77 jaar en ouder, die op een aangename manier de basisvaardigheden in de gymnastiek willen onderhouden (kracht, rekken en strekken, lichte conditie), komen hier al jaren aan hun trekken. Doe je mee?

 

 


De lesuren kan je terugvinden op onze flyer
Het werkjaar start de tweede week van september en eindigt eind juni. Er wordt geen les gegeven tijdens de schoolvakanties.